struna search engine

image shadow

temperatura idealnoga plina

PDF ispis
definition
 

statističko svojstvo idealnoga plina u stanju toplinske ravnoteže, veličina jednaka omjeru dviju trećina prosječne kinetičke energije molekule i Boltzmannove konstante

equivalents
 

english: temperature of ideal gas

equation
 
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici