struna search engine

image shadow

temeljni financijski izvještaji

PDF ispis
definition
 

računovodstveni izvještaji koji prikazuju financijski položaj, uspješnost poslovanja i novčane tokove poduzeća

vrela
synonyms
 

admitted term: temeljna financijska izvješća

equivalents
 

english: basic financial statements, principal financial statements

german: Abschlusses

subordinate terms
 
bilanca, bilješke uz financijske izvještaje, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o promjenama kapitala, izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, račun dobiti i gubitka
note
 
Temeljne financijske izvještaje čine bilanca, izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje. Svi temeljni financijski izvještaji međusobno su povezani i upućuju jedni na druge. Neki su statični (npr. bilanca) jer prikazuju financijsku situaciju u određenoj točki vremena, a drugi prikazuju promjene ekonomskih kategorija u određenome razdoblju te su stoga dinamični (npr. račun dobiti i gubitka).
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja