struna search engine

image shadow

temeljna vlastita sredstva

PDF ispis
definition
 

vlastita sredstva kreditnih institucija i investicijskih fondova koja moraju biti trajno raspoloživa za pokriće svih kapitalnih zahtjeva tijekom redovitoga poslovanja kao i u slučaju krizne situacije, a koja odgovaraju prvomu stupcu osnovnoga kapitala u međunarodnome kapitalnom okviru

equivalents
 

english: original own funds

german: Basiseigenmittel

french: fonds propres de base

slovene: prvotna lastna sredstva

note
 
Radi tehničkih instrumenata bonitetnoga nadzora temeljna vlastita sredstva prema članku 2. Direktive 2009/111/EZ od 16. rujna 2009. računaju se uzimajući u obzir sljedeće stavke: 1) upisani kapital ako je uplaćen, uvećan za premiju na izdane dionice, 2) određene rezerve i 3) sredstva za opće rizike, a od toga iznosa odbijaju se sljedeće stavke: 1) vlastite dionice po knjigovodstvenoj vrijednosti, 2) određena nematerijalna imovina i 3) značajni gubitci tekuće financijske godine.
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije

source
 

source of term: Direktiva 2006/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. koja se odnosi na osnivanje i poslovanje kreditnih institucija (Tekst značajan za EGP), SL L 177, 30.6.2006., str. 1–200 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL,...)