struna search engine

image shadow

tekući registri

PDF ispis
definition
 

način organiziranja revizijske dokumentacije u kojemu je sadržana dokumentacija prikupljena isključivo za godinu za koju se obavlja revizija

vrela
context
 
Iako se stalni i tekući registri, odnosno njihov sadržaj treba promatrati u cjelini, jer se međusobno nadopunjuju i tako čine sveobuhvatan dokaz o korektno provedenoj reviziji, podloga za sastavljanje revizorova izvješća za tekuću godinu je dokumentacija sadržana u tekućim registrima.
vrela
synonyms
 

admitted term: tekući revizijski dosjei, tekući revizijski registri

equivalents
 

english: current files

note
 
Dokumentaciju pohranjenu u tekuće registre treba organizirati logičnim redoslijedom prema određenoj hijerarhiji da bi se uspostavila odgovarajuća povezanost s financijskim izvještajima koji su revidirani. U tome je kontekstu ključno da ta revizijska dokumentacija bude jasna, sažeta, potpuna i informativna. Uobičajeno se u tekuće registre pohranjuju sljedeće vrste revizijske dokumentacije: revizijski program, opće informacije, radna bruto bilanca, ispravci i reklasifikacije knjiženja te ostala dokumentacija koja podržava revizijske rezultate.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja