struna search engine

image shadow

tekstna analiza

PDF ispis
definition
 

kvalitativna metoda kojom se iscrpno analizira sadržaj teksta

vrela
context
 
Sustavnim pregledom svih brojeva od 1924. do 1941. godine autorica na temelju relevantnih novinskih priloga nastoji pokazati što su Rusini pisali o sebi te kakva je u skladu s tim bila njihova samoidentifikacijska predodžba i nomenklatura (Identitet I.) između dva svjetska rata. U želji da rad bude što transparentniji tekstualna analiza popraćena je citatima korištenog materijala koji je uglavnom preveden, dok je manji dio priložen u izvornom obliku kako bi se što zornije oprimjerili odgovori na istraživačko pitanje.
vrela
synonyms
 

not recommended term: tekstualna analiza

equivalents
 

english: textual analysis

note
 
Tekstna analiza može obuhvaćati cijele tekstove ili njihova određena obilježja. U praksi se često kombinira s kvantitativnim i korpusnim metodama.
classification
 

polje: etnologija i antropologija
grana: antropologija
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji