struna search engine

image shadow

tehnika vrednovanja

PDF ispis
definition
 

tehnika procjenjivanja fer vrijednosti imovine ili obveze

context
 
Subjekt je dužan koristiti tehnike vrednovanja koje su primjerene danim okolnostima i za koje postoji dovoljno podataka za mjerenje fer vrijednosti, koristeći što više relevantnih vidljivih ulaznih podataka, a što manje ulaznih podataka koji nisu vidljivi.
vrela
equivalents
 

english: evaluation technique

subordinate terms
 
dobitni pristup, troškovni pristup, tržišni pristup
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja