struna search engine

image shadow

tehnika slojevanja

PDF ispis
definition
 

tehnika koja se upotrebljava za izradbu protetičkih nadomjestaka, čija je značajka smanjenje dentinske osnove budućega protetičkog nadomjestka te nanošenje i pečenje dodatnih slojeva keramičkoga materijala radi postizanja zadovoljavajućega estetskog učinka

vrela
equivalents
 

english: layering technique

note
 
Tehnika slojevanja najčešće se upotrebljava za izradbu protetičkih nadomjestaka u prednjemu području čeljusti.
classification
 

polje: dentalna medicina
grana: protetika dentalne medicine
projekt: Hrvatsko stomatološko nazivlje