struna search engine

image shadow

tehnički urednik

PDF ispis
definition
 

urednik odgovoran za utvrđivanje tehničkih parametara nekoga izdanja na temelju kojih grafički urednik oblikuje stranice, odabire vrstu i veličinu pisma, raspoređuje ilustracije te druge parametre

equivalents
 
note
 
Tehnički parametri izdanja jesu: format, odabir tehnike tiska (najčešće ofsetni tisak za veće naklade ili digitalni tisak za manje naklade), vrsta tiska (jednobojni/višebojni), vrsta papira i format araka, standard tiskarskog stroja, broj stranica po arku i ukupni broj araka, način savijanja i slaganja otisnutih araka (arak na arak ili arak u arak), vrsta i način uveza (tvrdi ili meki, odnosno lijepljenjem, šivanjem ili spajanjem žicom). Na temelju tih parametara grafički urednik oblikuje stranice, odabire vrstu i veličinu pisma, raspoređuje ilustracije i sl. Premda nisu istoznačnice, kompetencije tehničkog i grafičkog urednika se u izvjesnoj mjeri preklapaju, pa nije rijedak slučaj da u praksi te poslove radi ista osoba. U novije vrijeme nerijetko tehničke značajke nekog izdanja određuju tehnolozi. U anglosaksonskoj terminologiji pojam technical editor ima posve drugačije značenje, napose za znanstvene i tehničke publikacije. On uključuje provjeru znanstvene terminologije, premisa i zaključaka, strukturu i konzistentnost teksta, primjenu SI sustava te grafičkih prikaza rezultata. Takav urednik je ujedno spona između autora i recenzenata. Isto vrijedi i za njem. technischer Redakteur.
classification
 

polje: informacijske i komunikacijske znanosti
grana: knjižničarstvo
projekt: Hrvatsko knjižničarsko nazivlje