struna search engine

image shadow

tankoslojna kromatografija

definition
 

plošna kromatografija u kojoj se kromatografska podloga u tankome sloju nanosi na čvrsti nosač, a razvijač putuje nošen kapilarnošću

equivalents
 

english: thin-layer chromatography

abbreviations and acronyms
 

croatian: TK

english: TLC

classification
 

polje: kemija
grana: analitička kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja, Forenzično-kriminalističko nazivlje

source
 

source of term: Kromatografsko nazivlje : IUPAC preporuke 1993. i 1998. / preveli i uredili Štefica Cerjan-Stefanović, Vlasta Drevenkar, Blaženka Jurišić, Marica Medić Šarić, Mira Petrović, Nikola Šegudović, Vlado Švob, Srećko Turina. Zagreb : Hinus ; Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa ; Hrvatsko kemijsko društvo, 1999.