struna search engine

image shadow

tanka mišićna nit

PDF ispis
definition
 

mišićna nit građena od nitastoga aktina i tropomiozina, dio je pravilno strukturiranih snopova tankih i debelih mišićnih niti koji omogućuju mišićnu kontrakciju

vrela
synonyms
 

admitted term: tanki miofilament, tanki filament

equivalents
 

english: thin myofilament

german: dünnes Myofilament

italian: miofilamento sottile

note
 
Mišićna nit u poprečno-prugastome mišićju građena je i od troponina. Kao istoznačnica za ovaj naziv upotrebljava se i naziv aktinska nit jer je nitasti aktin najzastupljeniji bjelančevinski sastojak tankih mišićnih niti i jer se mišićna kontrakcija ostvaruje u neposrednu međudjelovanju aktina s miozinom debelih mišićnih niti.
classification
 

polje: temeljne medicinske znanosti
grana: citologija, histologija i embriologija
projekt: Hrvatsko stomatološko nazivlje