struna search engine

image shadow

tank

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

posuda za skladištenje tekućina ili plinova

vrela
context
 
Tank je prostor na brodu predviđen za smještaj tekućine.
vrela
equivalents
 

english: tank

subordinate terms
 
balastni tank, dnevni tank goriva, duboki tank, gravitacijski tank mazivoga ulja, kontrolni tank, mlaki zdenac, preljevni tank goriva, preljevni tank napajne vode, sabirni tank mazivoga ulja, taložni tank, tank goriva, tank mazivoga ulja za cilindre, tank napajne vode, tank onečišćenoga goriva, tank pitke vode, tank rabljenoga ulja, tank slatke vode, tank ulja za podmazivanje, tank za kemikalije, tank za miješanje goriva
note
 
Tank i spremnik nisu istoznačnice. Spremnik je manja posuda od tanka.
classification
 

polje: strojarstvo
grana: brodsko strojarstvo
projekt: Hrvatsko brodostrojarsko nazivlje