struna search engine

image shadow

tangens

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

trigonometrijska funkcija definirana kao količnik sinusa i kosinusa

equivalents
 

english: tangent

symbol
 
note
 
Tangens se može definirati i trigonometrijska funkcija omjera nasuprotne stranice i priležeće katete pravokutnoga trokuta, a kao realna funkcija realne varijable proširuje se do kompleksne funkcije.
classification
 

polje: matematika
grana: matematička analiza
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi