struna search engine

image shadow

tangencijalna sila

PDF ispis
definition
 

komponenta sile koja djeluje na materijalnu točku ili kruto tijelo, a okomita je na vektor položaja hvatišta sile

equivalents
 

english: tangential force

french: force tangentielle

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici