struna search engine

image shadow

taloženje

noun n. sl.
definition
 

odvajanje krutih čestica od kapljevine zasnovano na razlikama u gustoći, djelovanjem gravitacije ili centrifugalne sile

equivalents
 

english: deposition

note
 
U engleskome jeziku upotrebljava se i naziv sedimentation, koji se odnosi na taloženje na dnu tanka.
classification
 

polje: strojarstvo
projekt: Hrvatsko brodostrojarsko nazivlje