struna search engine

image shadow

taljenje

noun n. sl.
PDF ispis
definition
 

razlaganje uzorka na visokoj temperaturi uz visoku koncentraciju taljiva

equivalents
 

english: melting

classification
 

polje: kemija
grana: analitička kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja

source
 

source of term: Kaštelan-Macan, M. Kemijska analiza u sustavu kvalitete. Zagreb : Školska knjiga, 2003.