struna search engine

image shadow

tahion

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

hipotetička subatomska čestica koja se može gibati brže od brzine svjetlosti

equivalents
 

english: tachyon

classification
 

polje: fizika
grana: fizika elementarnih čestica i polja
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici