struna search engine

image shadow

tafonomija

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

znanstvena disciplina koja se bavi istraživanjem geoloških i bioloških procesa između smrti organizma i njegova konačnoga stanja u stijeni

vrela
equivalents
 

english: taphonomy

classification
 

polje: etnologija i antropologija
grana: antropologija
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji