struna search engine

image shadow

tablica nuklida

PDF ispis
definition
 

grafički prikaz u kojemu su, prema protonskome broju, neutronskome broju i tipu raspada prikazani svi prirodni i umjetno proizvedeni, stabilni i nestabilni, nuklidi

synonyms
 

admitted term: karta nuklida, jezgrovid

equivalents
 

english: nuclear chart, table of nuclides, chart of nuclides

french: carte des nucléides

attachment
 
tablica nuklida
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici