struna search engine

image shadow

strukturni financijski izvještaj

PDF ispis
definition
 

instrument analize financijskih izvještaja koji se upotrebljava za provedbu vertikalne analize

context
 
Međutim, potrebno je napomenuti da su strukturni financijski izvještaji vrlo korisni kod uspoređivanja s drugim poduzećima, posebice drugim poduzećima različitih veličina. Osim toga, korisnost strukturnih financijskih izvještaja dolazi do izražaja kod uspoređivanja podataka unutar jednog poduzeća za više obračunskih razdoblja kada je u gospodarskom okruženju prisutna inflacija.
vrela
equivalents
 

english: common-size financial statement, structural financial statement

subordinate terms
 
strukturna bilanca, strukturni izvještaj o novčanim tokovima, strukturni račun dobiti i gubitka
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja