struna search engine

image shadow

strogo rastući niz

PDF ispis
definition
 

niz $a_n$ elemenata uređenoga skupa $(X,<)$ koji je kao funkcija $a:(\mathbf{N},<)\to (X,<)$ strogo rastuća funkcija

equivalents
 

english: strictly increasing sequence

classification
 

polje: matematika
grana: diskretna i kombinatorna matematika
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi