struna search engine

image shadow

strogo padajuća funkcija

PDF ispis
definition
 

funkcija koja većoj vrijednosti argumenta pridružuje vrijednost koja je manja od one koju pridružuje manjoj vrijednosti argumenta

synonyms
 

slang: striktno padajuća funkcija

equivalents
 

english: strictly decreasing function

formula
 
note
 
Iako se u pravilu misli na realne funkcije realne varijable, pojam se može definirati općenito za funkcije iz uređenoga skupa u uređeni skup. Za ovu se funkciju kolokvijalno kaže da "obrće uređaj".
classification
 

polje: matematika
grana: algebra
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi