struna search engine

image shadow

strategija

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

određivanje osnovnih dugoročnih ciljeva poduzeća te usvajanje smjera akcije i alokacije resursa potrebnih za ostvarivanje tih ciljeva

vrela
context
 
Ključne menadžerske sposobnosti vezane su uz oblikovanje i implementaciju strategije i izvrsno upravljanje ljudskim potencijalima.
vrela
equivalents
 

english: strategy

subordinate terms
 
strategija revizije
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja