struna search engine

image shadow

strategija interne revizije

PDF ispis
definition
 

strategija revizije kojom se utvrđuje djelokrug rada, revizijski resursi i metodologija rada odjela interne revizije

vrela
context
 
U odnosu na organizacijsko područje, strategija interne revizije spada u tzv. funkcijske strategije koje se usredotočuju na oblikovanje i provođenje različitih aktivnosti, sukladno dobivenim ovlastima i resursima, kako bi se poboljšalo poslovanje poduzeća u cjelini.
vrela
synonyms
 

admitted term: strategija unutarnje revizije

equivalents
 

english: internal audit strategy, strategy of internal audit

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja