struna search engine

image shadow

strategija dokaznih postupaka

PDF ispis
definition
 

strategija revizije koja podrazumijeva obavljanje revizije neposrednim oblikovanjem i provođenjem odgovarajućih dokaznih postupaka umjesto oslanjanja na klijentov sustav internih kontrola

vrela
context
 
Strategija dokaznih postupaka znači da je revizor, polazeći od spoznaja iz prethodnih revizija ili ranijih faza planiranja revizije kod novog klijenta, procijenio kako interne kontrole koje se odnose na pojedine komponente financijskih izvještaja ne postoje ili nisu djelotvorne, pa stoga preliminarno procjenuje kontrolni rizik na višoj razini.
vrela
equivalents
 

english: lower assessed level of control risk approach

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja