struna search engine

image shadow

stopa dodatka općih proizvodnih troškova

PDF ispis
definition
 

stopa s pomoću koje se opći troškovi proizvodnje s glavnih mjesta troškova raspoređuju na nositelje troškova radi utvrđivanja jediničnih troškova proizvoda ili proizvodnje

vrela
synonyms
 

admitted term: stopa dodatka općih troškova proizvodnje

equivalents
 

english: manufactoring overhead costs rate, indirect manufactoring costs rate

abbreviations and acronyms
 

croatian: stopa dodatka OTP-a

note
 
Ključevi za raspoređivanje stope dodatka općih troškova proizvodnje ovise o specifičnostima pogona za koji se računa. Najčešći ključevi za utvrđivanje stope dodatka općih troškova proizvodnje jesu: 1) količina proizvoda, 2) trošak direktnoga materijala, 3) trošak direktnoga rada, 4) sati direktnoga rada i 5) strojni sati.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja