struna search engine

image shadow

stjecanje vlastitih dionica

PDF ispis
definition
 

smanjenje temeljnoga kapitala otkupom vlastitih dionica poduzeća

context
 
Društvo može stjecati vlastite dionice i bez za to dobivene ovlasti glavne skupštine: 1. ako je to potrebno da bi se od društva otklonila teška šteta koja neposredno predstoji, 2. ako dionice treba ponuditi da ih steknu zaposleni u društvu ili u nekome od društava koje je s njime povezano s time da ih u roku od godinu dana od dana stjecanja mora prenijeti tim osobama, 3. ako se dionice stječu zato da bi se po odredbama ovoga Zakona obeštetilo dioničare društva ili manjinske dioničare o njemu ovisnih društava, 4. ako je stjecanje nenaplatno ili ako stjecanjem kreditna, odnosno financijska institucija kupuje dionice komisiono, 5. ako ih stječe od dioničara zbog toga što nije u potpunosti uplatio iznos za koji su izdane, 6. na temelju univerzalnoga pravnog sljedništva, 7. na temelju odluke glavne skupštine o povlačenju dionica po propisima o smanjenju temeljnog kapitala društva, 8. nadmetanjem provedenim od strane suda da bi društvo namirilo neku svoju tražbinu prema dioničaru.
vrela
synonyms
 

admitted term: otkup vlastitih dionica

equivalents
 

english: acquisition of treasury shares

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja