struna search engine

image shadow

statutarne rezerve

PDF ispis
definition
 

rezerve iz dobiti koje se oblikuju u visini, za namjene i na način utvrđen statutom, društvenim ugovorom ili osnivačkim aktom

vrela
context
 
Predvidi li se statutom da društvo ima statutarne rezerve, statutom se mora odrediti: visina tih rezervi u apsolutnom iznosu ili dijelom temeljnog kapitala ili ukupnoga vlastitog kapitala društva, dio iznosa neto dobiti, umanjen za iznos korišten za pokriće prenesenog gubitka, iznos unesen u zakonske rezerve i iznos unesen u rezerve za vlastite dionice ako ih društvo ima, koji se u pojedinoj poslovnoj godini namjenjuje za stvaranje statutarnih rezervi, namjene za koje se mogu koristiti te rezerve.
vrela
equivalents
 

english: statutory reserves

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja