struna search engine

image shadow

statistički revizijski uzorak

PDF ispis
definition
 

revizijski uzorak oblikovan slučajnim odabirom stavki uzorka i primjenom teorije vjerojatnosti u ocjeni rezultata i rizika uzorka

vrela
equivalents
 

english: statistical audit sample

note
 
Prednosti statističkoga revizijskog uzorka jesu oblikovanje vjerodostojnoga uzorka, precizno mjerenje dostatnosti revizijskih dokaza i rizika korištenja uzorkom, dok se najznačajniji nedostatak odnosi na nastanak dodatnih troškova zbog edukacije revizora, nabave računalne podrške i slično.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja