struna search engine

image shadow

standardno pozitivno revizorovo izvješće

PDF ispis
definition
 

revizorovo izvješće u kojemu je revizor izrazio pozitivno mišljenje o revidiranim financijskim izvještajima

context
 
Standardno pozitivno revizorovo izvješće znači da financijski izvještaji pružaju istinit i fer prikaz (ili predočuju realno i objektivno u svim značajnim odrednicama) financijski položaj, rezultate poslovanja i novčane tokove društva.
vrela
synonyms
 

admitted term: pozitivno revizorovo izvješće, nemodificirano revizorovo izvješće

equivalents
 

english: standard positive auditor’s report, positive auditor’s report, unmodified auditor’s report

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja