struna search engine

image shadow

smanjenje temeljnoga kapitala povlačenjem dionica

PDF ispis
definition
 

smanjenje temeljnoga kapitala prisilnim povlačenjem dionica ili nakon što društvo samo stekne dionice

vrela
synonyms
 

admitted term: smanjenje kapitala povlačenjem dionica

equivalents
 

english: reduction in share capital through withdrawal of shares

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja