struna search engine

image shadow

smanjenje temeljnoga kapitala ispod najnižega iznosa temeljnoga kapitala

PDF ispis
definition
 

smanjenje temeljnoga kapitala ispod najnižega iznosa od 200.000 kuna ako se povećanjem toga kapitala na temelju odluke koja se donosi s odlukom o smanjenju kapitala ponovno dosegne taj iznos, a to se povećanje ne ostvaruje ulozima u stvarima i pravima

vrela
synonyms
 

admitted term: smanjenje kapitala ispod najnižega iznosa kapitala

equivalents
 

english: reduction of the underlying capital below the lowest share capital, reduction of the share capital below the minimum amount of share capital

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja