struna search engine

image shadow

slobodni novčani tok

PDF ispis
definition
 

novčani tok od poslovnih aktivnosti kojim se održava i povećava poslovna sposobnost ili postojeći kapacitet poduzeća

vrela
context
 
Slobodni novčani tok utvrđuje se primarno zbog potreba vanjskih korisnika (vjerovnika i investitora), te za potrebe menadžmenta u svrhu donošenja različitih ekonomskih odluka. Utvrđeni slobodni novčani tok uobičajeno se uspoređuje s ostvarenom neto dobiti u cilju praćenja i analize likvidnosti i solventnosti poslovnog subjekta.
vrela
equivalents
 

english: free cash flow

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja