struna search engine

image shadow

skriveni gubitci

PDF ispis
definition
 

gubitci koji nastaju precjenjivanjem imovine i podcjenjivanjem obveza

vrela
context
 
Suprotno tome, skriveni gubici predstavljaju "povlačenje" dobiti iz budućih obračunskih razdoblja u postojeće obračunsko razdoblje i zbog toga je u postojećem obračunskom razdoblju skriven gubitak ili dobit iskazana u većem iznosu od stvarne realne dobiti.
vrela
equivalents
 

english: hidden losses

note
 
Skriveni gubitci mogu se stvoriti primjenom nižih amortizacijskih stopa, vrednovanjem zaliha prema višim vrijednostima, izbjegavanjem otpisa potraživanja, izbjegavanjem obračuna dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove ili izbjegavanjem obračuna pasivnih vremenskih razgraničenja.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja