struna search engine

image shadow

širokokutno prstenasto tamno polje

PDF ispis
definition
 

dobivanje slike uzorka u elektronskome mikroskopu s pomoću elektrona raspršenih pod velikim kutom bez primjene elektrona u prolaznome snopu

equivalents
 

english: high-angle annular dark field

abbreviations and acronyms
 

english: HAADF

classification
 

polje: fizika
grana: fizika kondenzirane tvari
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici