struna search engine

image shadow

širina plovnoga puta

PDF ispis
definition
 

vodoravna udaljenost između dviju strana plovnoga puta dovoljne dubine za sigurnu plovidbu

equivalents
 

english: fairway width

classification
 

polje: tehnologija prometa i transport
grana: pomorski i riječni promet
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja