struna search engine

image shadow

širina broda

PDF ispis
short form
 
širina
definition
 

vodoravna udaljenost između dviju najudaljenijih točaka na bokovima broda u ravnini poprečnoga presjeka

vrela
equivalents
 

english: breadth of ship

subordinate terms
 
najveća širina, teorijska širina
classification
 

polje: brodogradnja
grana: konstrukcija plovnih i pučinskih objekata
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja