struna search engine

image shadow

sintetički konto

PDF ispis
definition
 

konto na kojemu se u novčanome obliku objedinjuju izraženi zbirni podatci vezani uz određenu poziciju temeljnoga financijskog izvještaja

vrela
equivalents
 

english: synthetic account

note
 
Konta se prema mogućnosti raščlanjivanja prometa i stanja dijele na sintetička i analitička konta. Sintetički konto potraživanja od kupaca prikazuje zbirne podatke za sve kupce (detaljna evidencija za pojedinoga kupca vodi se na analitičkome kontu koji se otvara za svakoga pojedinog kupca). Sintetička konta sadržavaju samo vrijednosne iskaze, a služe za sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja