struna search engine

image shadow

šiljastokutni trokut

PDF ispis
definition
 

kosokutni trokut kojemu su sva tri kuta šiljasti kutovi

equivalents
 

english: acute triangle

classification
 

polje: matematika
grana: geometrija i topologija
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi