struna search engine

image shadow

shema SEPA za kreditni transfer

PDF ispis
definition
 

međubankovna platna shema koja bankama i drugim platnim institucijama koje sudjeluju u jedinstvenome prostoru plaćanja u eurima omogućuje izvršenje kreditnih transfera po standardiziranim pravilima i postupcima unutar toga prostora

vrela
synonyms
 

admitted term: shema SEPA za novčane doznake

equivalents
 

english: SEPA credit transfer scheme

german: SEPA-Überweisungsverfahren

french: système de virements SEPA

slovene: shema SEPA za kreditna plačila

link
 
http://www.ecb.int/paym/sepa/elements/instruments/html/index.en.html
note
 
Kreditni transfer SEPA primjenjuje se u praksi od 28. siječnja 2008.
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije