struna search engine

image shadow

sferni koordinatni sustav

PDF ispis
definition
 

koordinatni sustav $(r,\phi,\theta)$ u prostoru određen čvrstom točkom $O$ i međusobno okomitim polupravcima $p$ i $z$ s ishodištem $O$, pri čemu točki $P$ prostora pridružujemo koordinatu $r$ koja je jednaka udaljenosti od $O$ do $P$, koordinatu $\phi$ koja je mjera kuta od projekcije vektora $\overrightarrow{OP}$ na ravninu $\Pi$, koja je okomita na poluos $z$ i sadržava poluos $p$, do poluosi $p$, i koordinatu $\theta$ koja mjeri kut koji vektor $\overrightarrow{OP}$ zatvara s poluosi $z$

equivalents
 

english: spherical coordinate system

russian: сферическая координатная система

classification
 

polje: matematika
grana: matematička analiza
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi