struna search engine

image shadow

šesterokut

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

mnogokut sa šest stranica

equivalents
 

english: hexagon

german: Sechseck

note
 
Šesterokut se može definirati i kao dio ravnine omeđen sa šest dužina.
classification
 

polje: matematika
grana: geometrija i topologija
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi