struna search engine

image shadow

selektivnost potpore

definition
 

obilježje državne potpore da samo određena skupina poduzetnika koja ima neku zajedničku osobinu ili samo poduzetnici na određenome dijelu teritorija države članice imaju korist od državne potpore za razliku od onih koji tu osobinu nemaju

vrela
equivalents
 

english: selectivity of aid, selective character of aid

german: Selektivität der Beihilfen, Merkmal der Selektivität

french: sélectivité du aid, caractère sélectif du aid

link
 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/conceptual_remarks.html#method
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije