struna search engine

image shadow

sekundarno pravo

PDF ispis
definition
 

pravo koje institucije EU-a donose temeljem Osnivačkih ugovora, a koje pored pravnih akata: uredbi, direktiva, odluka, preporuka i mišljenja, obuhvaća i druge akte: poslovnike, pravilnike, programe, zaključke Europskoga parlamenta i sl.

vrela
context
 
Sekundarno pravo proizlazi iz Osnivačkih ugovora na temelju njihovih izričitih odredaba. Ono nastaje aktivnošću institucija Europske unije. Riječ je o pravnim pravilima koja nastaju i stupaju na snagu prema ugovorom propisanom postupku i u okviru regulatorne nadležnosti Europske unije.
vrela
synonyms
 

admitted term: sekundarno pravo EU-a

equivalents
 

english: secondary law, EU secondary law

german: sekundäres Recht, sekundäres Recht der EU

french: droit secondaire, droit secondaire de l'UE

note
 
Pojedini autori (Chalmers i dr. 2010: 98) međuinstitucionalne sporazume i međunarodne sporazume koje Unija sklapa s trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama također ubrajaju u sekundarno pravo. Međutim, drugi ih autori (Isak, 2010: 81 i Streinz, 2008: 174) smatraju pravnim aktima Unije, ali ih u hijerarhiji smještaju između primarnoga i sekundarnoga prava.
classification
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije