struna search engine

image shadow

sektorska državna potpora

definition
 

državna potpora namijenjena određenoj industriji ili sektoru ili poduzetnicima u tome sektoru

vrela
synonyms
 

admitted term: vertikalna državna potpora

equivalents
 

english: sectoral aid

german: sektorale Beihilfe

french: aide sectorielle

classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije