struna search engine

image shadow

sekanta

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

pravac čiji se presjek s danom krivuljom sastoji od barem dviju točaka u kojima nije tangenta na krivulju

equivalents
 

english: secant line

french: droite sécante

russian: секущая прямая, секущая

classification
 

polje: matematika
grana: geometrija i topologija
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi