struna search engine

image shadow

samozaposlena osoba

definition
 

fizička osoba koja u okviru svoga poslovnog nastana trajno obavlja gospodarsku djelatnost, a u kontekstu prava EU-a obuhvaćena je odredbama o pravu poslovnoga nastana

equivalents
 

english: self-employed person

german: selbstständige Erwerbstätigkeit

french: activité non salariée

classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije