struna search engine

image shadow

samovoljna diskriminacija

PDF ispis
definition
 

diskriminacija koja je zasnovana na subjektivnoj procjeni ili davanju prednosti, a zabranjena je odredbama o slobodi kretanja roba u EU-u i ne može biti opravdana razlozima navedenima kao dopustiva opravdanja za nacionalne mjere koje ometaju slobodu kretanja roba

synonyms
 

admitted term: proizvoljna diskriminacija, arbitrarna diskriminacija

equivalents
 

english: arbitrary discrimination

german: willkürliche Diskriminierung

french: discrimination arbitraire

classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije