struna search engine

image shadow

samostalni konto

PDF ispis
definition
 

konto koji daje dovoljno podataka za tumačenje evidentiranih poslovnih događaja

context
 
Samostalna konta jesu, zapravo, osnovna konta koja mogu "stajati" samostalno, dok se nesamostalna konta formiraju radi nadopune podataka prikazanih na osnovnim kontima.
vrela
equivalents
 

english: independent account, standalone account

note
 
Konta se prema kriteriju samostalnosti dijele na samostalna i nesamostalna konta. Samostalni konto jest konto za čije tumačenje nisu potrebna druga konta s obzirom na to da daje dovoljno informacija o pojedinoj stavci imovine, kapitala, obveza, prihoda, rashoda ili financijskoga rezultata.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja