struna search engine

image shadow

saldo

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

trenutačno stanje na kontu imovine ili izvora imovine koje se mijenja evidentiranjem dugovnoga i potražnoga prometa na kontu

context
 
Otplatu potpore povezane s nekom imovinom treba iskazati kao povećanje knjigovodstvene vrijednosti imovine ili smanjenjem salda odgođenog prihoda za iznos koji treba otplatiti.
vrela
equivalents
 

english: balance

subordinate terms
 
početni saldo, zaključni saldo
classification
 

potpodručje:
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja