struna search engine

image shadow

Sahin zakon

PDF ispis
definition
 

omjer broja neutralnih i jednom ioniziranih atoma za sustav u termičkoj ravnoteži

equivalents
 

english: Saha's law

classification
 

polje: fizika
grana: atomska i molekulska fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici